ترجمه Nativity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (باeht) تولد عيسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيدايش‌ , در فارسی : ولادت‌.

Nativity به چه معناست و Nativity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nativity

(باeht) تولد عيسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (باeht) تولد عيسي‌, ترجمه (باeht) تولد عيسي‌, کلمات شبیه (باeht) تولد عيسي‌ , پيدايش‌ به لاتین , ولادت‌. به لاتین
دانلود فایل ها