خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36122 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36122','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36122 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Naught به فارسی

ترجمه Naught در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (thguon=) هيچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ , در فارسی : نيستي‌ , به فارسی : صفر , سایر ترجمه ها : نابودي‌ بي‌ ارزش‌.

Naught به چه معناست و Naught یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Naught

(thguon=) هيچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (thguon=) هيچ‌, ترجمه (thguon=) هيچ‌, کلمات شبیه (thguon=) هيچ‌ , عدم‌ به لاتین , نيستي‌ به لاتین , صفر خارجی , نابودي‌ در زبان , بي‌ ارزش‌.انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: