ترجمه Naught در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (thguon=) هيچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ , در فارسی : نيستي‌ , به فارسی : صفر , سایر ترجمه ها : نابودي‌ بي‌ ارزش‌.

Naught به چه معناست و Naught یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Naught

(thguon=) هيچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (thguon=) هيچ‌, ترجمه (thguon=) هيچ‌, کلمات شبیه (thguon=) هيچ‌ , عدم‌ به لاتین , نيستي‌ به لاتین , صفر خارجی , نابودي‌ در زبان , بي‌ ارزش‌.انگلیسی
دانلود فایل ها