ترجمه Nauseating در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهوع‌ اور. می باشد

Nauseating به چه معناست و Nauseating یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nauseating

تهوع‌ اور. به خارجی , ریشه انگلیسی تهوع‌ اور., ترجمه تهوع‌ اور., کلمات شبیه تهوع‌ اور.
دانلود فایل ها