ترجمه Nautical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دريايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ دريانوردي‌ , در فارسی : ملواني‌.

Nautical به چه معناست و Nautical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nautical

دريايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دريايي‌, ترجمه دريايي‌, کلمات شبیه دريايي‌ , مربوط‌ به‌ دريانوردي‌ به لاتین , ملواني‌. به لاتین
دانلود فایل ها