ترجمه Nebulosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ گازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ ابري‌ , در فارسی : حالت‌ غباري‌.

Nebulosity به چه معناست و Nebulosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nebulosity

حالت‌ گازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ گازي‌, ترجمه حالت‌ گازي‌, کلمات شبیه حالت‌ گازي‌ , حالت‌ ابري‌ به لاتین , حالت‌ غباري‌. به لاتین
دانلود فایل ها