ترجمه Necessity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بايستگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضرورت‌ , در فارسی : نياز , به فارسی : نيازمندي‌ , سایر ترجمه ها : لزوم‌ احتياج‌.

Necessity به چه معناست و Necessity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Necessity

بايستگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بايستگي‌, ترجمه بايستگي‌, کلمات شبیه بايستگي‌ , ضرورت‌ به لاتین , نياز به لاتین , نيازمندي‌ خارجی , لزوم‌ در زبان , احتياج‌.انگلیسی
دانلود فایل ها