ترجمه Necktie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كراوات‌. می باشد

Necktie به چه معناست و Necktie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Necktie

كراوات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كراوات‌., ترجمه كراوات‌., کلمات شبیه كراوات‌.
دانلود فایل ها