ترجمه Nectar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شراب‌ لذيذ خدايان‌ يونان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهد , در فارسی : شربت‌ , به فارسی : نوش‌.

Nectar به چه معناست و Nectar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nectar

شراب‌ لذيذ خدايان‌ يونان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شراب‌ لذيذ خدايان‌ يونان‌, ترجمه شراب‌ لذيذ خدايان‌ يونان‌, کلمات شبیه شراب‌ لذيذ خدايان‌ يونان‌ , شهد به لاتین , شربت‌ به لاتین , نوش‌. خارجی
دانلود فایل ها