ترجمه Needle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با سوزن‌ تزريق‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌عنه‌ زدن‌ , در فارسی : اذيت‌ كردن‌.

Needle به چه معناست و Needle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Needle

با سوزن‌ تزريق‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با سوزن‌ تزريق‌ كردن‌, ترجمه با سوزن‌ تزريق‌ كردن‌, کلمات شبیه با سوزن‌ تزريق‌ كردن‌ , ط‌عنه‌ زدن‌ به لاتین , اذيت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها