ترجمه Ne’er Do Well در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ بيكاره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادمي‌ كه‌ اميد بهبودي‌ برايش‌ نيست‌.

Ne’er Do Well به چه معناست و Ne’er Do Well یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ne’er Do Well

ادم‌ بيكاره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ بيكاره‌, ترجمه ادم‌ بيكاره‌, کلمات شبیه ادم‌ بيكاره‌ , ادمي‌ كه‌ اميد بهبودي‌ برايش‌ نيست‌. به لاتین
دانلود فایل ها