ترجمه Negative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منفي‌. می باشد

Negative به چه معناست و Negative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Negative

منفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منفي‌., ترجمه منفي‌., کلمات شبیه منفي‌.
دانلود فایل ها