ترجمه Negativism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منفي‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منفي‌ بافي‌.

Negativism به چه معناست و Negativism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Negativism

منفي‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منفي‌ گرايي‌, ترجمه منفي‌ گرايي‌, کلمات شبیه منفي‌ گرايي‌ , منفي‌ بافي‌. به لاتین
دانلود فایل ها