ترجمه Negotiable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ مذاكره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ تبديل‌ به‌ پول‌ نقد.

Negotiable به چه معناست و Negotiable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Negotiable

قابل‌ مذاكره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ مذاكره‌, ترجمه قابل‌ مذاكره‌, کلمات شبیه قابل‌ مذاكره‌ , قابل‌ تبديل‌ به‌ پول‌ نقد. به لاتین
دانلود فایل ها