ترجمه Negress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زن‌ سياه‌ پوست‌. می باشد

Negress به چه معناست و Negress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Negress

زن‌ سياه‌ پوست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زن‌ سياه‌ پوست‌., ترجمه زن‌ سياه‌ پوست‌., کلمات شبیه زن‌ سياه‌ پوست‌.
دانلود فایل ها