خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36238 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36238','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36238 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Neighbour به فارسی

ترجمه Neighbour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (robhgien) همسايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نزديك‌ , در فارسی : مجاور , به فارسی : همسايه‌ شدن‌ با.

Neighbour به چه معناست و Neighbour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neighbour

(robhgien) همسايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (robhgien) همسايه‌, ترجمه (robhgien) همسايه‌, کلمات شبیه (robhgien) همسايه‌ , نزديك‌ به لاتین , مجاور به لاتین , همسايه‌ شدن‌ با. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: