ترجمه Neighbour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (robhgien) همسايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نزديك‌ , در فارسی : مجاور , به فارسی : همسايه‌ شدن‌ با.

Neighbour به چه معناست و Neighbour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neighbour

(robhgien) همسايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (robhgien) همسايه‌, ترجمه (robhgien) همسايه‌, کلمات شبیه (robhgien) همسايه‌ , نزديك‌ به لاتین , مجاور به لاتین , همسايه‌ شدن‌ با. خارجی
دانلود فایل ها