ترجمه Neology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوپردازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استعمال‌ واژه‌ يا اصط‌لاح‌ جديد.

Neology به چه معناست و Neology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neology

نوپردازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوپردازي‌, ترجمه نوپردازي‌, کلمات شبیه نوپردازي‌ , استعمال‌ واژه‌ يا اصط‌لاح‌ جديد. به لاتین
دانلود فایل ها