ترجمه Nephelometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابرسنج‌. می باشد

Nephelometer به چه معناست و Nephelometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nephelometer

ابرسنج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ابرسنج‌., ترجمه ابرسنج‌., کلمات شبیه ابرسنج‌.
دانلود فایل ها