ترجمه Nepotism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خويش‌ و قوم‌ پرستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتصاب‌ برادر زاده‌ يا خواهر زاده‌

Nepotism به چه معناست و Nepotism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nepotism

خويش‌ و قوم‌ پرستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خويش‌ و قوم‌ پرستي‌, ترجمه خويش‌ و قوم‌ پرستي‌, کلمات شبیه خويش‌ و قوم‌ پرستي‌ , انتصاب‌ برادر زاده‌ يا خواهر زاده‌ به لاتین
دانلود فایل ها