ترجمه Neptune در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الهه‌ اقيانوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نپتون‌ , در فارسی : (نج.) ستاره‌ نپتون‌.

Neptune به چه معناست و Neptune یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neptune

الهه‌ اقيانوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الهه‌ اقيانوس‌, ترجمه الهه‌ اقيانوس‌, کلمات شبیه الهه‌ اقيانوس‌ , نپتون‌ به لاتین , (نج.) ستاره‌ نپتون‌. به لاتین
دانلود فایل ها