ترجمه Nervous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عصباني‌ , در فارسی : متشنج‌ , به فارسی : دستپاچه‌.

Nervous به چه معناست و Nervous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nervous

عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌, ترجمه عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌, کلمات شبیه عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌ , عصباني‌ به لاتین , متشنج‌ به لاتین , دستپاچه‌. خارجی
دانلود فایل ها