ترجمه Nest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشيان‌ گرفتن‌ , در فارسی : درمحل‌ محفوظ‌ي‌ جاي‌ گرفتن‌ , به فارسی : پيچيدن‌.

Nest به چه معناست و Nest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nest

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , اشيان‌ گرفتن‌ به لاتین , درمحل‌ محفوظ‌ي‌ جاي‌ گرفتن‌ به لاتین , پيچيدن‌. خارجی
دانلود فایل ها