ترجمه Nestle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشيان‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لانه‌ كردن‌ , در فارسی : اسودن‌ , به فارسی : در اغوش‌ كسي‌ خوابيدن‌.

Nestle به چه معناست و Nestle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nestle

اشيان‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشيان‌ گرفتن‌, ترجمه اشيان‌ گرفتن‌, کلمات شبیه اشيان‌ گرفتن‌ , لانه‌ كردن‌ به لاتین , اسودن‌ به لاتین , در اغوش‌ كسي‌ خوابيدن‌. خارجی
دانلود فایل ها