ترجمه Network Analyser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبكه‌كاو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحليل‌ كننده‌شبكه‌.

Network Analyser به چه معناست و Network Analyser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Network Analyser

شبكه‌كاو به خارجی , ریشه انگلیسی شبكه‌كاو, ترجمه شبكه‌كاو, کلمات شبیه شبكه‌كاو , تحليل‌ كننده‌شبكه‌. به لاتین




دانلود فایل ها