ترجمه Neurasthenia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) سر درد و حساسيت‌ بي‌ مورد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضعف‌ اعصاب‌.

Neurasthenia به چه معناست و Neurasthenia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neurasthenia

(ط‌ب‌) سر درد و حساسيت‌ بي‌ مورد به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) سر درد و حساسيت‌ بي‌ مورد, ترجمه (ط‌ب‌) سر درد و حساسيت‌ بي‌ مورد, کلمات شبیه (ط‌ب‌) سر درد و حساسيت‌ بي‌ مورد , ضعف‌ اعصاب‌. به لاتین
دانلود فایل ها