ترجمه Neuritis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پي‌ اماس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : التهاب‌ يا اماس‌ و زخم‌ عصبي‌ كه‌ دردناك‌ است‌

Neuritis به چه معناست و Neuritis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neuritis

پي‌ اماس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پي‌ اماس‌, ترجمه پي‌ اماس‌, کلمات شبیه پي‌ اماس‌ , التهاب‌ يا اماس‌ و زخم‌ عصبي‌ كه‌ دردناك‌ است‌ به لاتین
دانلود فایل ها