ترجمه Never در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرگز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيچگاه‌ , در فارسی : هيچ‌ وقت‌ , به فارسی : هيچ‌ , سایر ترجمه ها : ابدا حاشا.

Never به چه معناست و Never یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Never

هرگز به خارجی , ریشه انگلیسی هرگز, ترجمه هرگز, کلمات شبیه هرگز , هيچگاه‌ به لاتین , هيچ‌ وقت‌ به لاتین , هيچ‌ خارجی , ابدا در زبان , حاشا.انگلیسی
دانلود فایل ها