ترجمه Newborn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوزاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تازه‌ زاييده‌ شده‌ , در فارسی : تازه‌ تولد شده‌.

Newborn به چه معناست و Newborn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Newborn

نوزاد به خارجی , ریشه انگلیسی نوزاد, ترجمه نوزاد, کلمات شبیه نوزاد , تازه‌ زاييده‌ شده‌ به لاتین , تازه‌ تولد شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها