ترجمه News در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خبر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اخبار , در فارسی : اوازه‌.

News به چه معناست و News یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به News

خبر به خارجی , ریشه انگلیسی خبر, ترجمه خبر, کلمات شبیه خبر , اخبار به لاتین , اوازه‌. به لاتین
دانلود فایل ها