ترجمه Newsprint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ چاپ‌ روزنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌بع‌ روزنامه‌.

Newsprint به چه معناست و Newsprint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Newsprint

ماشين‌ چاپ‌ روزنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ چاپ‌ روزنامه‌, ترجمه ماشين‌ چاپ‌ روزنامه‌, کلمات شبیه ماشين‌ چاپ‌ روزنامه‌ , ط‌بع‌ روزنامه‌. به لاتین
دانلود فایل ها