ترجمه Newsworthy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جالب‌ و بموقع‌. می باشد

Newsworthy به چه معناست و Newsworthy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Newsworthy

جالب‌ و بموقع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جالب‌ و بموقع‌., ترجمه جالب‌ و بموقع‌., کلمات شبیه جالب‌ و بموقع‌.
دانلود فایل ها