ترجمه Next در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بعد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديگر , در فارسی : اينده‌ , به فارسی : پهلويي‌ , سایر ترجمه ها : جنبي‌ مجاور , نزديك‌ ترين‌

Next به چه معناست و Next یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Next

بعد به خارجی , ریشه انگلیسی بعد, ترجمه بعد, کلمات شبیه بعد , ديگر به لاتین , اينده‌ به لاتین , پهلويي‌ خارجی , جنبي‌ در زبان , مجاورانگلیسی , نزديك‌ ترين‌
دانلود فایل ها