ترجمه Nexus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتصال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رابط‌ه‌ , در فارسی : رابط‌ه‌ داخلي‌ , به فارسی : گروه‌ متحد.

Nexus به چه معناست و Nexus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nexus

اتصال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتصال‌, ترجمه اتصال‌, کلمات شبیه اتصال‌ , رابط‌ه‌ به لاتین , رابط‌ه‌ داخلي‌ به لاتین , گروه‌ متحد. خارجی
دانلود فایل ها