خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36402 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36402','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36402 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nibble به فارسی

ترجمه Nibble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لقمه‌ يا تكه‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گاز زدن‌ , در فارسی : اندك‌ اندك‌ خوردن‌ , به فارسی : مثل‌

Nibble به چه معناست و Nibble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nibble

لقمه‌ يا تكه‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لقمه‌ يا تكه‌ كوچك‌, ترجمه لقمه‌ يا تكه‌ كوچك‌, کلمات شبیه لقمه‌ يا تكه‌ كوچك‌ , گاز زدن‌ به لاتین , اندك‌ اندك‌ خوردن‌ به لاتین , مثل‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: