ترجمه Nibble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بز جويدن‌. می باشد

Nibble به چه معناست و Nibble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nibble

بز جويدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بز جويدن‌., ترجمه بز جويدن‌., کلمات شبیه بز جويدن‌.
دانلود فایل ها