ترجمه Nicene Creed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتقاد نامه‌ نيسن‌. می باشد

Nicene Creed به چه معناست و Nicene Creed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nicene Creed

اعتقاد نامه‌ نيسن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اعتقاد نامه‌ نيسن‌., ترجمه اعتقاد نامه‌ نيسن‌., کلمات شبیه اعتقاد نامه‌ نيسن‌.
دانلود فایل ها