ترجمه Niche در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تو رفتگي‌ در ديوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌اقچه‌ , در فارسی : توي‌ ديوار گذاشتن‌.

Niche به چه معناست و Niche یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Niche

تو رفتگي‌ در ديوار به خارجی , ریشه انگلیسی تو رفتگي‌ در ديوار, ترجمه تو رفتگي‌ در ديوار, کلمات شبیه تو رفتگي‌ در ديوار , ط‌اقچه‌ به لاتین , توي‌ ديوار گذاشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها