ترجمه Nickname در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملقب‌ كردن‌.

Nickname به چه معناست و Nickname یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nickname

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , ملقب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها