ترجمه Niello در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياه‌ قلم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميناي‌ سياه‌ , در فارسی : سياه‌ قلم‌ زدن‌.

Niello به چه معناست و Niello یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Niello

سياه‌ قلم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سياه‌ قلم‌, ترجمه سياه‌ قلم‌, کلمات شبیه سياه‌ قلم‌ , ميناي‌ سياه‌ به لاتین , سياه‌ قلم‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها