ترجمه Nigger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاكاسياه‌(بتحقير) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياه‌ پوست‌.

Nigger به چه معناست و Nigger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nigger

كاكاسياه‌(بتحقير) به خارجی , ریشه انگلیسی كاكاسياه‌(بتحقير), ترجمه كاكاسياه‌(بتحقير), کلمات شبیه كاكاسياه‌(بتحقير) , سياه‌ پوست‌. به لاتین
دانلود فایل ها