ترجمه Niggle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ور رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وقت‌ گذراندن‌ , در فارسی : خرده‌ گرفتن‌.

Niggle به چه معناست و Niggle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Niggle

ور رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ور رفتن‌, ترجمه ور رفتن‌, کلمات شبیه ور رفتن‌ , وقت‌ گذراندن‌ به لاتین , خرده‌ گرفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها