ترجمه Nightstick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوب‌ قانون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باتوم‌ پاسبان‌.

Nightstick به چه معناست و Nightstick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nightstick

چوب‌ قانون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوب‌ قانون‌, ترجمه چوب‌ قانون‌, کلمات شبیه چوب‌ قانون‌ , باتوم‌ پاسبان‌. به لاتین
دانلود فایل ها