ترجمه Nigrescent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياهپوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياه‌ شونده‌.

Nigrescent به چه معناست و Nigrescent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nigrescent

سياهپوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سياهپوست‌, ترجمه سياهپوست‌, کلمات شبیه سياهپوست‌ , سياه‌ شونده‌. به لاتین
دانلود فایل ها