ترجمه Nihilism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و لزوم‌ از بين‌ رفتن‌ انها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انكار همه‌ چيز , در فارسی : عقايد

Nihilism به چه معناست و Nihilism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nihilism

و لزوم‌ از بين‌ رفتن‌ انها به خارجی , ریشه انگلیسی و لزوم‌ از بين‌ رفتن‌ انها, ترجمه و لزوم‌ از بين‌ رفتن‌ انها, کلمات شبیه و لزوم‌ از بين‌ رفتن‌ انها , انكار همه‌ چيز به لاتین , عقايد به لاتین
دانلود فایل ها