ترجمه Nill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ميل‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نخواستن‌ , در فارسی : انكار كردن‌.

Nill به چه معناست و Nill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nill

بي‌ ميل‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ميل‌ بودن‌, ترجمه بي‌ ميل‌ بودن‌, کلمات شبیه بي‌ ميل‌ بودن‌ , نخواستن‌ به لاتین , انكار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها