ترجمه Niminy Piminy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاقد نيرو , در فارسی : كم‌ اثر , به فارسی : بي‌ روح‌.

Niminy Piminy به چه معناست و Niminy Piminy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Niminy Piminy

نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌, ترجمه نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌, کلمات شبیه نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌ , فاقد نيرو به لاتین , كم‌ اثر به لاتین , بي‌ روح‌. خارجی




دانلود فایل ها