خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36473 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36473','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36473 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Niminy Piminy به فارسی

ترجمه Niminy Piminy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاقد نيرو , در فارسی : كم‌ اثر , به فارسی : بي‌ روح‌.

Niminy Piminy به چه معناست و Niminy Piminy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Niminy Piminy

نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌, ترجمه نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌, کلمات شبیه نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌ , فاقد نيرو به لاتین , كم‌ اثر به لاتین , بي‌ روح‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: