ترجمه Ninepin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ بولينگ‌ با 9 ميله‌ چوبي‌. می باشد

Ninepin به چه معناست و Ninepin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ninepin

بازي‌ بولينگ‌ با 9 ميله‌ چوبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ بولينگ‌ با 9 ميله‌ چوبي‌., ترجمه بازي‌ بولينگ‌ با 9 ميله‌ چوبي‌., کلمات شبیه بازي‌ بولينگ‌ با 9 ميله‌ چوبي‌.
دانلود فایل ها