ترجمه Nip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رشدونموشدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ببادانتقادگرفتن‌ , در فارسی : دراثرسرما بيحس‌ شدن‌

Nip به چه معناست و Nip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nip

رشدونموشدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رشدونموشدن‌, ترجمه رشدونموشدن‌, کلمات شبیه رشدونموشدن‌ , ببادانتقادگرفتن‌ به لاتین , دراثرسرما بيحس‌ شدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها