ترجمه Nipple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پستان‌ خوردن‌. می باشد

Nipple به چه معناست و Nipple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nipple

پستان‌ خوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پستان‌ خوردن‌., ترجمه پستان‌ خوردن‌., کلمات شبیه پستان‌ خوردن‌.
دانلود فایل ها