ترجمه Nitrogenize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيتروژن‌ كردن‌. می باشد

Nitrogenize به چه معناست و Nitrogenize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nitrogenize

نيتروژن‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيتروژن‌ كردن‌., ترجمه نيتروژن‌ كردن‌., کلمات شبیه نيتروژن‌ كردن‌.
دانلود فایل ها