ترجمه No Show در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حاضر نميشود. می باشد

No Show به چه معناست و No Show یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به No Show

حاضر نميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی حاضر نميشود., ترجمه حاضر نميشود., کلمات شبیه حاضر نميشود.
دانلود فایل ها